5 tips voor meer veerkracht

Wil je meer veerkracht in je bedrijf?

Wij helpen je alvast op weg en geven je 5 tips die je kunnen helpen om veerkracht te verhogen op de werkvloer en in je eigen leven.

 

1. Organiseer inspraak

In de huidige bijzondere tijden is het belangrijk je veerkracht te verhogen door veel verschillende  ideeën en mogelijkheden te onderzoeken. Bedrijfsleiders, projectleiders en medewerkers die hun visie als enige waarheid aannemen en daardoor met een tunnelvisie werken hebben immers meer kans om te mislukken dan iemand die verschillende mogelijke oplossingen ziet en gebruikt. Die mogelijkheden en oplossingen zien is nu eenmaal een belangrijke basis voor veerkracht. Systematisch meer inspraak van mensen waarmee je samenwerkt toelaten is in een wereld van constante verandering een must! Het zorgt voor een bredere kijk op zaken, meer zicht op mogelijkheden en eerder ongeziene mogelijke oplossingen. Je kan de inspraak verhogen door het organiseren van functioneringsgesprekken, het oprichten van werkgroepen, het op de agenda zetten van jaarlijkse teamdagen of gewoon met een goede ouderwetse informele babbel tussendoor. Wees ook aandachtig voor eventuele weerstand die je bij medewerkers voelt en omarm die om eruit te leren.

Organiseer inspraak best niet in het heetst van de strijd wanneer de productie of de doelstellingen onder druk staan. Als het kan kies je beter voor een moment van ‘afzondering’ en rust. Dan zijn mensen niet alleen veel opener maar ook een stuk creatiever.   

 

2. Vier nederlagen als leerkansen

‘I have not failed, i just found 10.000 ways that won’t work’, aldus ene Thomas Alva Edison ooit. Het aantal mislukkingen dat aan de ontdekking van de gloeilamp zijn voorafgegaan was niet te tellen. Heel vaak wordt iemand bekritiseerd wanneer hij/zij een fout maakt of er niet in slaagt de vooraf bepaalde doelstelling te behalen. De op zo’n moment vaak emotionele reactie zorgt ervoor dat de groeikans die een mislukking altijd met zich meedraagt over het hoofd wordt gezien. Wie zich met de ingesteldheid van ‘al doende leert men’  aan een project waagt zal dus niet alleen een betere samenwerking met de collega’s creëren maar ook een grotere kans op succes.  Evident is het echter niet, vooral omdat we geleerd hebben en geconditioneerd zijn om het maken van fouten te veroordelen. En soms loont het op korte termijn de ander in een slechter daglicht te zien staan om onze eigen prestaties wat meer te laten schitteren of onze eigen mislukkingen te verdoezelen. Vraag is wie daar uiteindelijk beter van wordt? Niet die collega’s en niet het bedrijf in ieder geval...

Tip dus voor wie regelmatig wakker ligt omdat hij/zij zelf of een collega een fout heeft gemaakt: verlies je energie niet aan rondjes draaien in het ‘herbeleven’ van de situatie of in het bekritiseren van de ander maar analyseer en denk na over wat de lessen zijn. En kijk vooral uit naar hoe jullie het de volgende keer ongetwijfeld veel beter gaan doen!

 

3. Vermijd dooddoeners

‘Dat gaat nooit werken’ , ‘Zoiets hebben we al eens geprobeerd’ of ‘dit kan niet’ zijn dooddoener en energievreters die de kans op succes al op voorhand torpederen. Niet dat men in een bedrijf op ieder idee moet springen en duizend en één wegen moet uitproberen natuurlijk. Maar als de ideeën of oplossingen matchen aan de bedrijfsmissie, -visie en -waarden waarom probeer je het dan niet (nog een keer)? Sommige zaken die in het verleden al eens werden geprobeerd hebben misschien een andere invalshoek of benadering nodig. Of soms moet de tijdsgeest er klaar voor zijn, of is er het ‘momentum’ dat zorgt voor een hogere slaagkans. Soms is er een klein zetje nodig, de juiste persoon op de juiste plaats, hulp uit (on)verwachte hoek, dat beetje geluk op het goede moment. Niet te vroeg opgeven is de boodschap. De voorbeelden van wat ‘nooit zou werken’ of  ‘al eens geprobeerd was’ en die op een gegeven moment toch grote successen werden zijn legio.  Anderzijds is het natuurlijk belangrijk niet blind te blijven proberen. Projecten op een gepast moment on hold  zetten of zelfs stopzetten maakt energie vrij om nieuwe ideeën uit te werken.

 

4. Train de veerkracht!

Onlangs hoorden we in een podcast Rudi Peeters, CIO van de KBC-groep, praten over hoe men binnen het bedrijf oefent op allerlei rampscenario’s. Een ervan was: stel dat morgen het internet voor onbepaalde tijd uitvalt? Hoe zouden we daar op kunnen anticiperen om alles nog georganiseerd te krijgen binnen het bedrijf?

Dergelijke denkoefeningen lijken in de hedendaagse wereld misschien wat ridicuul omdat we ervan uitgaan dat het internet een evidentie is: het is een altijd aanwezige (of zeker nooit lang afwezige) connectie met de ganse wereld. We staan er dus niet meer bij stil dat het ooit zou kunnen gebeuren...

Wie had er twee jaar terug kunnen voorspellen dat een virus de wereld vandaag in zijn greep zou houden en we in een totaal andere context zouden leven? Wanneer we een dergelijk 'scenario denken' met onze medewerkers gaan organiseren trainen we niet alleen ons eigen brein en aanpassingsvermogen  maar ook dat van de medewerkers en het ganse bedrijf. Een vergadering besteden aan de vraag ‘Wat als?’ kan ervoor zorgen dat medewerkers een mindset ontwikkelen om zelfs de kleinste moeilijkheden nog meer als dankbare uitdagingen te zien. Een verhoogde veerkracht is het resultaat!

 

5. Omring je met veerkracht

In de psychologie is het een aangenomen feit dat de context waarin men leeft en het gedrag van de mensen waarmee men zich omringt ook het eigen gedrag beïnvloedt. Wie dus zijn veerkracht wil verhogen omringt zich het best met andere veerkrachtige vrienden, medewerkers, bedrijven of zelfs klanten. Hoe meer veerkracht je rondom jezelf ervaart, hoe hoger de kans dat je zelf veerkrachtiger in het leven gaat staan.  En waarom zou een bedrijf niet op de ‘vaardigheid*’ veerkracht mogen selecteren?  Luister dus naar het oplossingsvermogen en de  veerkrachtverhalen van sollicitanten, medewerkers en klanten. Probeer te onderzoeken hoe zij met mislukkingen en pech zijn omgegaan in het verleden en hoe zij zijn recht gekrabbeld uit een misgelopen situatie. Zie en voel je de veerkracht? Dan kan dit één van de redenen zijn om iemand aan te nemen.

Kies ook zorgvuldig diegene uit die op je persoonlijk pad mogen meewandelen want ook daar zal de veerkrachtige energie een enorme invloed hebben op je eigen manier van leven en werken.   

 

Wil je meer weten over hoe ook jullie bedrijf de veerkracht kan vergroten? Neem dan zeker contact op!

 

*De meningen zijn momenteel nog sterk verdeeld. Sommige wetenschappers zien veerkracht als een vaardigheid die we kunnen aanleren, anderen beweren dan weer dat veerkracht in de genen vastligt en dus aangeboren is.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.