Een burn-out is geen verzinsel

Nog vaak worden klachten over stress, overspanning en burn-out op de werkvloer afgedaan als 'overdreven', 'verzinsels' of zelfs 'plantrekkerij'. 

Hoewel we niet durven beweren dat werknemers soms inventief kunnen zijn in het 'vluchten' van een arbeidsplaats waar ze zich niet goed voelen. Of misschien is de werkrelatie om allerlei redenen scheefgegroeid. Het lijkt ons belangrijk om veranderd gedrag of absenteïsme om redenen van stress gerelateerde problemen ernstig te nemen en individueel te benaderen.

Burn-out is een erkende ziekte, die zich heel vaak manifesteert bij juist heel betrokken en voor zichzelf veeleisende werknemers. Hoewel de laatste jaren ook privé situaties als oorzaak van een burn-out worden erkend, is de ziekte nog heel vaak werkgerelateerd.

Het niet erkennen of zelfs negeren van stress-, overspannings- of burn-out problemen kan een ernstige aanslag betekenen op de verhoudingen in de werkrelatie. En meestal leidt het zelfs tot een verlies van betrokkendheid, motivatie en talent in de onderneming.

 

 

Geen enkele burn-out wordt op dezelfde manier ervaren

Bij een burn-out is het belangrijk om de medewerker te benaderen vanuit de menselijk maat. Veel begrip, geduld en aandacht kunnen wonderen doen. Eerlijkheidshalve is het natuurlijk wel zo, dat de medewerker zelf in eerste instantie moet open staan voor hulp vanuit de werkgever. Medewerkers die blijven hangen in een soort van 'slachtofferrol' zijn nog niet klaar voor herstel en hebben tijd of verdere hulp nodig.

Gezien geen enkele burn-out hetzelfde verhaal heeft, is het als werkgever aangeraden om iedere werknemer met overspanning of burn-out als een nieuw individueel geval te benaderen en op zoek te gaan waar de medewerker nood aan heeft.

Vraag (zeker tijdens de eerste weken van een burn-out) of de medewerker/medewerkster de energie heeft om een gesprek aan te vatten. Is dit niet zo, geef dan voldoende ruimte om herstel toe te laten en neem op een latere datum contact op. 

 

Een burn-out kan iets waardevols opleveren

Iedereen die door een burn-out is gegaan en erin geslaagd is om te herstellen, zal je kunnen zeggen dat een burn-out absoluut een heel onaangename periode is in iemands leven. Toch geven veel mensen ook toe dat de burn-out periode hen veel inzichten over zichzelf en de manier waarop ze werken en leven heeft bijgebracht. Tijdens het herstel wordt immers heel vaak de persoonlijke ontwikkeling in een hogere versnelling geplaatst. Wanneer je als werkgever tijdens de ziekteperiode aandacht hebt gegeven aan de relatie, dan kan dit bij een werkhervatting zeker een win-win opleveren. Helaas kijken veel werkgevers nog te vaak naar de korte termijn en naar de ongemakken en kosten die de ziekteperiode met zich meebrengt. Niet verwonderlijk dat veel werknemers na een burn-out zich onbegrepen voelen of gesprekken mogelijks moeilijk lopen, waarna de werknemer andere oorden gaat opzoeken. En daarmee verdwijnt vaak opnieuw een stukje talent en ervaring uit het bedrijf.

Bedenk ook dat in die situatie de werknemer niet bewust voor een dergelijk beloop heeft gekozen. Het is voor beide partijen belangrijk om hier duidelijk over te zijn en in goede verstandhouding afscheid proberen te nemen.

 

 

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.